Trygga IT-lösningar

Till-IT skapar trygga IT-lösningar för företag som finns i regionen runt Östergötland. Våra IT-lösningar är effektiva, kompletta, hållbara och mobila. Till-IT analyserar och utvärderar tillsammans med kunden den befintliga IT-miljön. Utifrån resultaten tar vi fram en plan på hur vi kan gå vidare för att underlätta och effektivisera kundens verksamhet. Våra lösningar baseras på välkända produkter samt konfiguration och installation enligt tillverkarens rekommendation. Trygga IT-lösningar ökar kundens produktivitet, stärker intern kommunikation och ökar kunskapsutbytet i verksamheten. Till-IT säkrar också kundens viktiga data med pålitliga IT-lösningar.

Effektiva och fungerande IT-lösningar

Vi är specialister på att skräddarsy IT-lösningar utifrån kundens specifika behov eller önskemål. Genom att kombinera olika produkter och lösningar kan vi ta helhetsansvaret över drift och support; från helt molnbaserade lösningar till lokalt installerade miljöer. Vi underhåller och övervakar våra kunders IT-miljöer varje dag genom effektiva arbetsmetoder och med hjälp av automatiserade verktyg. Vårt arbetssätt minskar och förebygger vardagsproblemen inom IT-miljön då de upptäcks i ett tidigt skede.

Tillgänglighet och pålitlig support

Tillgänglighet och en pålitlig support är grundstenar i vårt arbetssätt. För oss är tillgänglighet, förbyggande av problem och snabb uppföljning självklarheter. Vi vet att daglig övervakning är lika viktigt oavsett IT-miljöns storlek; detsamma gäller med kontinuerlig kontakt och besök på plats. Genom att träffa användarna regelbundet förebyggs brandkårsutryckningar men också användarfrågor som annars blir liggandes tills de övergår i irritationsmoment. Vi är lokala och finns nära våra kunder.

Lönsamma rådgivare

Till-IT arbetar nära kunden vilket gör oss till en naturlig del av företaget. Därför är vi rådgivare som bidrar till att kunden gör rätt investeringar och får ut maximalt av dessa. Vi skapar trygghet och tillit genom att också kunna avråda kunden från IT-investeringar. Vi vet att rätt IT-lösningar för rätt behov bidrar till effektivitet, mobilitet och affärsnytta för kunden. Till-IT är proaktiva och råder gärna om nya och effektiva arbetssätt som sparar kunden tid och pengar.

Bli en del av oss

Till-IT för trygga IT-lösningar som gör arbetsdagen effektivare och enklare.

Kontakta oss