Om Till-IT

Till-IT skapar trygga IT-lösningar för företag. Våra kunder finns i regionen runt Östergötland.

Vi erbjuder trygghet och tillgänglighet genom att arbeta fram IT-lösningar som möter framtida behov och förebygger framtida problem. Ryggraden i vår tids moderna företagsmiljö är en väl fungerande IT-miljö. Störningar, driftstopp och felinvesteringar i IT-lösningar rubbar verksamheten och kostar företag tid och pengar.

Till-IT har kunskapen, verktygen och idéerna för att kostnadseffektivisera och utveckla kundens IT-miljö. Förtroende får vi genom långsiktigt tänkande där kunder känner tillit för oss. Vi utgår alltid från våra tre ledord; tillgänglighet, trygghet och tydlighet.

Kontakta oss

Våra Grundprinciper

Våra grundprinciper - din glädje. Tillgänglighet, trygghet och tydlighet för ditt leende.

Tillgänglighet & Närhet till kund

Tillgänglighet är en viktig del för oss. Snabb återkoppling är en självklarhet. Men, det som gör oss speciella är att vi anstränger oss särskilt för att förstå våra kunders verksamheter, på så sätt kan vi anpassa vår lösning så att den verkligen fyller en funktion eller skapar ett värde. Vi är lyhörda och nära vilket har gjort oss till en naturlig del av våra kunders verksamhet där vi inte bara agerar problemlösare utan även rådgivare.

Trygghet - Kvalité

Våra kunder ska känna trygghet över sin IT-miljö och kunna sova gott om natten. Vi ställer därför krav på oss själva att alltid leverera hög kvalitet som bygger på kompetens, engagemang och ansvar. Trygga IT-lösningar är vår affärsidé.

Tydlighet-Kommunikation

Vi ser till att prata samma språk som kunden. Även om den tekniska specifikationen kan vara intressant så försöker vi fokusera på frågor som Varför, Hur och Vad och låta svaren ligga till grund för bästa lösning.

Bli en del av oss

Till-IT för trygga IT-lösningar som gör arbetsdagen effektivare och enklare.

Kontakta oss